ที่ให้อาหาร

รหัสสินค้า : 825618002

ราคา

180.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 180.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ที่ให้อาหาร

  • สามารถบรรจุอาหารได้ 1.2 ลิตร
  • สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  • มีแบบน้ำและอาหาร
  • เหมาะสำหรับเจ้าของที่ไม่อยู่บ้านหลายวัน
  • ขนาด กว้าง 17.7 เซนติเมตร
  • ยาว 27.5 เซนติเมตร
  • สูง 25 เซนติเมตร


Visitors: 9,894